منوی غذای

مطبخ
دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوسفندی و گوساله ، برنج خارجی
دو سیخ کباب کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی 170 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ کباب برگ گوشت مخلوط 170 گرمی، برنج ایرانی
یک سیخ کباب برگ گوشت مخلوط 170 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ گوشت راسته و فیله گوساله 300 گرم با برنج ایرانی
یک سیخ کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی
یک سیخ کوبیده مخلوط گوساله و گوسفندی 170 گرمی
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 200 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ جوجه کباب مخلوط ران و سینه با استخوان، برنج خارجی
یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص 300 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان 300 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ طعم دار شده 300 گرمی، برنج خارجی
یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 200 گرمی
یک سیخ جوجه کباب مخلوط ران و سینه با استخوان
یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص
یک سیخ جوجه کباب فیله مرغ طعم دار شده
کتف و بال کبابی
350 گرم ران مرغ سس پز، برنج خارجی
350 گرم ماهی قزل آلا کباب شده
خورشت قورمه سبزی با گوشت، برنج خارجی
خورشت قیمه با گوشت، برنج خارجی
برنج ایرانی، مرغ ریش ریش شده، زعفران
یک پرس خورشت قورمه سبزی
یک پرس خورشت قیمه
یک پرس برنج خارجی
یک پرس برنج ایرانی